STRONA GŁÓWNA | SPRZEDAŻ - PRZEDSIĘBIORSTWO | SPRZEDAŻ - ZAPASY MAGAZYNOWE | SPRZEDAŻ - ŚRODKI TRANSPORTU | KONTAKTSyndyk Masy Upadłości
Grupy Sadowniczej OWOC SANDOMIERSKI
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bilczy
zaprasza do składania ofert
na zakup nieruchomości położonej
we Włostowie, gmina Lipnik, powiat opatowski,
na którą składają się:


- prawo wieczystego użytkowania działek gruntu nr 40/119 o pow. 78 668m2, nr 40/56 o pow. 16m2, zabudowanych budynkami przeznaczonymi do rozbiórki - KI1T/00036952/3 oraz KI1T/00037061/7,
- prawo własności lokalu mieszkalnego o pow. użyt. 42,81m2, wraz z udziałem 4281/171027 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku - KI1T/00036900/4,
- prawo własności lokalu niemieszkalnego o pow. użyt. 714m2, wraz z udziałem 71400/171027 w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz częściach wspólnych budynku - KI1T/00036905/9,

za cenę nie niższą od ceny wywołania, która wynosi 450 000,00 złotych netto.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI - NIERUCHOMOŚĆ należy składać do dnia 28 lutego 2020r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, bądź w Kancelarii Syndyka, gdzie również można zapoznać się z Regulaminem sprzedaży oraz operatami z oszacowania nieruchomości.

REGULAMIN SPRZEDAŻY | OPERAT OSZACOWANIA I | OPERAT OSZACOWANIA II