STRONA GŁÓWNA | SPRZEDAŻ - ZAPASY MAGAZYNOWE | KONTAKTSyndyk Masy Upadłości
Grupy Sadowniczej OWOC SANDOMIERSKI
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bilczy
zaprasza do składania ofert na zakup
przedsiębiorstwa upadłego jako całości,


za cenę netto nie niższą niż cena wywołania tj. 22 000 000,00 zł netto,

w skład którego wchodzą:
- własność nieruchomości położonych w Bilczy 48A (gm.Obrazów), o pow. 39 300m2 zabudowane budynkami hali produkcyjnej i biurowym o pow.użyt. 7 055,80m2, budynkiem hali magazynowej o pow.użyt. 7 229,33m2 oraz budynkiem przetwórni owoców (prod. soków NFC), o pow.użyt. 3 087,77m2 – KW KI1S/00077298/8, KI1S/00091446/5, KI1S/00091443/4, KI1S/00092998/6,
- ruchomości w postaci m.in. linii technologicznych, wyposażenia produkcyjnego oraz biurowego,
- udziały w innych podmiotach,
- prawa ochronne znaków towarowych,
- należności.

Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI - PRZEDSIĘBIORSTWO należy składać do dnia 26 listopada 2021r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03, bądź w Kancelarii Syndyka.

OPIS I OSZACOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA | REGULAMIN SPRZEDAŻY