STRONA GŁÓWNA | SPRZEDAŻ - PRZEDSIĘBIORSTWO | SPRZEDAŻ - NIERUCHOMOŚCI | SPRZEDAŻ - ZAPASY MAGAZYNOWE | KONTAKTSyndyk Masy Upadłości
Grupy Sadowniczej OWOC SANDOMIERSKI
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bilczy
zaprasza do składania ofert na zakup
środków transportu (wykaz w załączeniu).


za ceny nie niższe niż 50% wartości likwidacyjnej netto.


Oferty – z dopiskiem na kopercie OFERTA – OWOC SANDOMIERSKI - TRANSPORT należy składać do dnia 20 września 2019r. do godz. 12.00 do Kancelarii Syndyka, przy ul.1-go Maja 4c, 20-410 Lublin. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 602 25 39 11, bądź w Kancelarii Syndyka.

REGULAMIN SPRZEDAŻY | WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTU